Dobrý večer, je štvrtok 23. marca 2017

počet prístupov:

19481

vznik stránky:

17. 11. 2005

STAS

Chcete stavať, prestavovať, modernizovať, opravovať?

Obráťte sa s dôverou na nás: Za nás hovorí práca a skutky...

- poradíme
- pripravíme
- zrealizujeme
- v požadovaných termínoch
- vo vysokej kvalite
- stavby na kľúč
- inžinierske stavby / vodovody, plynovody, elektrorozvody /
- kompletné konštrukcie a realizácia stavieb
- montáž, opravy a údržba elektro, vodo, plyn, kanalizácie, ústrené
  kúrenie
- prevádzanie zemných prác a výkop studní
- obchodná činnosť so stavebným materiálom
- predaj podlahových kritín, PVC a kobercov

Stavebno obchodná spoločnosť STAS Myjava

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro. vložka číslo: 18759/RCreated by graphic, WebDesign, Modeling in GOOD STYLE

©STAS MYJAVA 2005


profil